First International Conference WEF Bulgaria

International Conference “Leadership for Equal Access and Quality Education”, Plovdiv, Bulgaria, 04.06.2015 – 05.06.2015

List of presenters

„Глобализацията през 21 век и предизвикателствата пред образователните системи”

Тон Дюиф, Председател на Световен образователен форум

„Мисия и дейности на Световен образователен форум България”

Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България

„Новата роля на лидера, концепцията „системно лидерство” и изграждане на мрежи”

Професор Майкъл Щротц, Университет на Инсбрук, Австрия

„Култура и лидерство в образователните институции”

д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ

„Измерения на лидерството и области на дейности на директора в българската образователна система”

Ваня Кастрева, зам. министър, МОН, Eлеонора Лилова, директор на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”

„Менторство на новоназначени педагогически специалисти – политика за ефективно управление на човешките ресурси”

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ ”Паисий Хилендарски”

„Ценностите на лидера в съвременното образование”

Хенк Янсен, Франс Смит, Представители на Световен образователен форум

„Преподавай като лидер – стратегии за лидерство”

Ивелина Пашова, Представител на фондация „Заедно в час”

„Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование”

Проф. дпн Дора Левтерова, Директор на Университетски център за кариерно развитие, ПУ „Паисий Хилендарски”

„Програма „Заедно в час” – подбор на лидери за равен достъп до качествено образование”

Методи Терзиев, директор Институционални партньорства, Фондация „Заедно в час”

„Рефлексивни умения и лидерско поведение на учителя от начален етап”

Васка Атанасова, ст. експерт, РИО Пловдив

„Ролята на лидера за развитие на училището”

Иван Панайотов, Началник РИО Хасково

„Лидери в професионалното образование чрез сътрудничество с работодателите”

Павел Чепов, директор на Търговска гимназия, гр. Бургас

„Управление на промяната – лидерство за качествено образование”

Мариана Закова, директор на 137 СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София

„Формиране на лидерски умения чрез иновативни методи на работа”

Жореса Манолова, Мария Гайдарова, ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив

„Взаимодействие с родители – партньорство между лидери”

Маргарита Бозова, ОУ „Яне Сандански”, гр. Пловдив

Children need education!

Children education

Every child deserves a future. Support us by becoming a member, ambassador or supporter!

Donate!