Best practices

Here is where you can register and publish your articles, presentations and videos after a free registration, and also have access to all other such materials shared on this exchange and communication platform.

Please send your publications, presentations and videos to mariawefbg@abv.bg, following these  requirements.

After approval the materials will be published in section Shared Best Practices below.

„Преглед на националните политики за образование”

Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум

„Образователната система през 21 век иновативни подходи за качествено образование”

Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България

„Образователна политика – Община Пловдив”

Стефан Стоянов, заместник-кмет, Община Пловдив

„Подобрение на училищата в една малка страна”

Д-р Кристофър Хауърд, Председател Световен образователен форум, Великобритания

„Изграждане на мостове: Индивидуален подход към мотивиране на учениците в 21-ви век”

Д-р Хауърд Смит, Ню Йорк, САЩ

„Професионална квалификация на учителитеи качество на училищното образование”

Проф. д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски”

„Презентация”

Проф.д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски”

„Актуални акценти в обучението за постигане базова грамотност на учениците от начален етап”

Васка Атанасова, старши експерт начално образование, РИО Пловдив

„Образование на 21-ви век”

Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час”

„Предизвикателствата пред училищния лидер и социалния диалог”

Юлиан Петров, Председател СО към КТ Подкрепа

Presentations from school directors


„Модел за управление на качеството”

Бойка Софийска, директор, 129 ЦДГ, София

„Чрез модерна форма на обучение към успешна реализация”

Жореса Манолова, помощник директор ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив

„Презентация”

Валентина Стоенчева-Георгиева, директор СОУ „Патриарх Евтимий”, Пловдив

„Традиции, настояще, бъдеще…”

Лиляна Клатурова, директор, СОУ „Христо Ботев”, гр. Славяново

„Активно учене в партньорство с членове на семейството”

Маргарита Бозова, директор ОУ „Яне Сандански”, Пловдив

Workshop best practices


„Развиване на умения на 21 век в класната стая”

Д-р Нели Колева, фондация „Заедно в час”

„Развитие на образованието в областта на иновациите в Холандия”

Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум

„Глобализацията през 21 век и предизвикателствата пред образователните системи”

Тон Дюиф, Председател на Световен образователен форум

„Мисия и дейности на Световен образователен форум България”

Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България

„Новата роля на лидера, концепцията „системно лидерство” и изграждане на мрежи”

Професор Майкъл Щротц, Университет на Инсбрук, Австрия

„Култура и лидерство в образователните институции”

д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ

„Измерения на лидерството и области на дейности на директора в българската образователна система”

Ваня Кастрева, зам. министър, МОН, Eлеонора Лилова, директор на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”

„Менторство на новоназначени педагогически специалисти – политика за ефективно управление на човешките ресурси”

Проф. Д-р Галин Цоков, ПУ ”Паисий Хилендарски”

„Ценностите на лидера в съвременното образование”

Хенк Янсен, Франс Смит, Представители на Световен образователен форум

„Преподавай като лидер – стратегии за лидерство”

Ивелина Пашова, Представител на фондация „Заедно в час”

„Лидерство на приобщаващия учител в позитивното образование”

Проф. дпн Дора Левтерова, Директор на Университетски център за кариерно развитие, ПУ „Паисий Хилендарски”

„Програма „Заедно в час” – подбор на лидери за равен достъп до качествено образование”

Методи Терзиев, директор Институционални партньорства, Фондация „Заедно в час”

„Рефлексивни умения и лидерско поведение на учителя от начален етап”

Васка Атанасова, ст. експерт, РИО Пловдив

„Ролята на лидера за развитие на училището”

Иван Панайотов, Началник РИО Хасково

„Лидери в професионалното образование чрез сътрудничество с работодателите”

Павел Чепов, директор на Търговска гимназия, гр. Бургас

„Управление на промяната – лидерство за качествено образование”

Мариана Закова, директор на 137 СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София

„Формиране на лидерски умения чрез иновативни методи на работа”

Жореса Манолова, Мария Гайдарова, ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив

„Взаимодействие с родители – партньорство между лидери”

Маргарита Бозова, ОУ „Яне Сандански”, гр. Пловдив

Children need education!

Children education

Every child deserves a future. Support us by becoming a member, ambassador or supporter!

Donate!