Международната конференция „Как да бъдем иновативни в училище”

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!

Вече сме малка сплотена общност от иноватори

Петгодишният проект “Иновативни училища“ на „Световен образователен форум България“ беше представен на международна конференция в Пловдив

„Вече имаме не просто членове на „Световен образователен форум България”, а малка сплотена общност от иноватори. Когато говорим за дигитална трансформация, трябва да си зададем въпроса как интернет и изкуственият интелект ще променят света и как ще изглежда класната стая на бъдещето”.

С тези думи се обърна към участниците в международната конференция „Как да бъдем иновативни в училище“ председателят на Фондация „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова. Престижното събитие се проведе Гранд хотел „Пловдив“ и събра представители на МОН, на регионалните управления на образованието и общини, социални партньори, образователни институции и експерти. Действащи директори на иновативни училища от всички нива на училищно образование разказаха за своя опит и ефективни добри практики. Приветствие към организатори и участници отправи и министърът на образованието Красимир Вълчев, който бе категоричен, че ежедневно трябва да се провокира любопитството на учениците към знание.
Гайдарова представи опита от петгодишния проект “Иновативни училища“ на „Световен образователен форум България“ и община Пловдив. В него са били обхванати 5000 ученици, обучени са 750 учители и 14 директори. Добавено лидерство, мениджмънт на класната стая, иновативни практики, анализ на професионални ситуации са само част от темите по време на обученията през годините.
Училищата, работещи по проекта, са били ежегодно оценявани по 8 показателя, сред които брой учители и ученици, обхванати в иновацията, степен на удовлетвореност на педагози и родители, постиженията на децата. Анализите показват, че за три години броят на иновативните училища в Пловдив е нараснал с 32%. В момента 60 на сто от тях декларират, че прилагат иновации във всички часове и паралелки. Което се равнява приблизително на 180 000 часа за изминалите пет години. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.
Петгодишният опит в изучаването на въздействието на новите методи на преподаване върху средата на обучение и мотивацията на учениците е събран в книгата ”Как да бъдем иновативни в училище”. В нея са описани и отправени ключови послания от проведените обучения, поставен е акцент как да се мотивират учениците чрез 10 идеи. Разработена и апробирана е концепция за изграждане на професионална общност и развиване на училището като ефективна организация. Част от участниците в проекта представиха опита си.

Специален гост и ключов говорител на конференцията бе Пол Бърн, член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), член на Съвета на Международната конфедерация на директорите (ICP) и президент на Националната асоциация на главните директори и заместник-директорите (NAPD). Той е асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и е член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол работи в продължение на десет години в училищното ръководство и е създал множество иновативни практики за изграждане на успешно училище.
Той представи образователната система на Ирландия, където в последните 10 години се върви към модернизация на класната стая и се инициират практики за развитие на лидерството. Оказа се, че в страната има съществени разлики между началното и средното образование, дори ваканциите на учениците в отделните възрасти се разминавали. Младите хора били силно мотивирани да работят като учители в трите типа ирландски училища – ръководените от религиозни ордени, професионалните гимназии и колежи, както и общообразователните.
На конференцията присъства и Тон Дайф, екс председател на ESHA, председател на WEF Global, който е неизменен участник във всички досегашни инициативи на „Световен образователен форум България”.
Лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева бе категорична, че трябва да се разширява кариерното развитие на педагозите в посока на нови подходи и че традициите и иновациите трябва да вървят в синхрон. Председателят на другия учителски синдикат – “Образование” към КТ “Подкрепа”, Юлиян Петров изрази становище, че иновацията е свобода, движение, търсене, от което има нужда всеки преподавател.
В третия панел действащи директори на иновативни училища от всички нива на училищно образование разказаха за своя опит и ефективни добри практики, акцент беше поставен и върху модернизиране на средата на обучение

„Фокус за успешна промяна – иновациите в училище”
Мария Гайдарова, учредител на фондация Световен образователен форум България

Building a Successful School
Пол Бърн, член на борда на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA), Председател на Националната Асоциация на директори и заместник-директори в Ирландия (NAPD)

Прилагане на метода на Мария Монтесори в общинска детска градина “Майчина грижа” – гр. Пловдив
ДГ „Майчина грижа“, Пловдив

Аз променям
ОУ „Райна Княгина“, Пловдив

Иновациите в училище – път към успеха
Основно училище “Елин Пелин”, Пловдив

Професионална гимназия по електротехника и електроника – иновации в действие
Професионална гимназия по електротехника и електроника , Пловдив

„Технологиите и иновацията”
Вихра Ерамян, директор на ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив

Кнауф в училищата: системи за дизайн, акустика и чист въздух
Иван Бурлаков, мениджър Кнауф България

Основно училище „Алеко Константинов“ – гр. Пловдив
Основно училище „Алеко Константинов“ – гр. Пловдив