Заедно можем да сбъднем детските мечти!

Дари сега!

Фондация Световен образователен форум България стана официално член на Европейската асоциация на училищни директори (ESHA)

WEF България ще бъде с право на глас в Общото събрание на Европейската организация.

ESHA ESHA представлява 43 организации в 28 страни и включва 64000 училища – лидери в началното, средно и професионално образование.

ESHA свързва училищни лидери, изследователи и политици обединени в обща цел да споделят добри практики и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допринасят за формиране на базата от знания.

Основната мисия на Световен образователен форум България е да направи образованието достъпно и качествено като изгражда мрежа от училища, от посланици на добра воля и организации, които искат всяко дете да ходи на училище мотивирано и да успява да се развива по възможно най-добрия начин.

Като член от общността на ESHA всеки представител на Световен образователен форум България ще има достъп до уебсайта на ESHA, списание ESHA и платформата за социални медии, за да се улесни обмена на знания за всички аспекти на съвременното училищно ръководство и иновативно образование.

Мисия

Създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света!

Добри практики

Споделени статии, презентации и видеоклипове от членове на WEF България.

Медийно представяне

Конференции, инициативи, проекти на „Световен образователен форум“ България

Образование за всяко дете!

Мисията на Световния образователен форум е да увеличи броя на децата, които имат достъп до образование, да създава връзки между училища, инициативи, програми и проекти, насочени към подобряване на образованието във всички страни и да влияе на глобалната политика и вземане на решения чрез създаване на стандарти за образователни инвестиции за всички страни.

Прочети повече

Подобряване на
образованието

Качествено и достъпно образование за всички децата!

Създаване на
стандарти

Иницииране на промени в образователните системи.

Влияние на глобалната
политика

Политиците трябва да се погрижат за образоване на всяко дете!

Съвместни
инициативи

Създаване на връзки и програми между училищата.

80 милиона деца!

Над 80 милиона деца по света нямат достъп до основно образование. Те не са научени на нищо за заобикалящия ги свят и са безпомощни в това да си помогнат. Нека да ПОМОГНЕМ на тези деца да получат образование.