За нас

Световният образователен форум възниква в Торонто и Холандия през 2011г. и към момента има активни представители и от САЩ, Финландия, Белгия, Великобритания, Словения, Унгария, Норвегия, Испания, Нова Зеландия и Китай.

Негови основни цели са създаване на равни условия за качествено образование на всички деца по света, изграждане на световна мрежа от училища за обмен на добри практики и иновации, подкрепа на националните приоритети в образованието.

 

МИСИЯ НА ФОНДАЦИЯ „СВЕТОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ БЪЛГАРИЯ“

Създаване на глобална мрежа чрез достъп до онлайн платформа за комуникация, популяризиране на добри практики, публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи и квалификация в областта на образованието.

Контакти с други национални и международни организации със сходни дейности и цели, иницииране и реализиране на проекти с национално и международно финансиране.

Организиране на национални и международни конференции, майсторски класове, кръгли маси, конкурси и състезания, на граждански инициативи за диалог с местните регионални и централни власти, както и формулиране на предложения, извършване на изследвания и анализи, които са предмет на обществена компетентност.

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!