Какво правим

Като член или посланик на добра воля на Световния образователен форум България Вие имате възможности:

  • Да участвате в национални и международни инициативи – конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения и да получите съответния сертификат за това.
  • Да публикувате свои статии, презентации и видеоклипове, също и да имате достъп до всички други, които са споделени в платформата за обмен и комуникация.
  • Да осъществявате партньорства между различни училища от страната и чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики.
  • Да участвате в различни проекти и програми.
  • Да бъдете съорганизатор на състезания, пробни сертификатни изпити и други инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено образование.

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!