Галерия – Международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище“

Галерия

    Регистрация

    Поздравителни адреси

    Модул 1.    Фокус за успешна промяна – иновациите в училище

    Модул 2  Разработване на успешно училище

     Модул 3 Споделени добри практики