Майсторски клас „Иновации в класната стая“

Майсторският клас, организиран от фондация „Световен образователен форум България” събра топ експерти от Финландия, Холандия и Белгия и над 220 участници.

Четвъртата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България” се провежда в партньорство с Община Пловдив и ПУ “Паисий Хилендарски“ , както и със съдействието на МОН, ДАЗД , СБУ и КТ „Подкрепа“.

„Светът на нашите деца е различен. Той не е само фундаментално променен, той е и динамично развиващ се. Затова днес повече от всякога трябва бързо да реорганизираме процесите на обучение и да развиваме образователната си система. Изграждането на професионална общност от лидери, новатори и ментори е най-прекият път. Затова ще забележите точно тези свързващи думи в годишните инициативи на фондацията ‒ лидерство, менторство, умения, иновации, технологии, участие в инициативите на Европейската асоциация на училищни директори. Само когато работим в екип и чрез сътрудничество, когато изграждаме професионални общности можем да постигнем напредък. Днес отбелязваме също три години интензивна работа по инициираният от нас проект „Иновативни училища“. Като резултат успешно апробирахме разработената от фондацията концепция за развитие на училищата, така че учениците да са спокойни, мотивирани и щастливи, да ходят на училище с желание и да успяват. Изводите, които правим са, че процесът на промяна може да бъде най-ефективно управляван от създадено ядро в самото училище – директор, зам.-директор и учители, които са носители на иновативна и приобщаваща визия. От 2019 г. Проектът „Иновативни училища“ ще стане национален с възможност за включване на училища от цялата страна, амбицията ни е да разширяваме мрежата за обмен на добри практики и да подпомагаме националните политики за равен достъп до качествено образование.“ ‒ сподели при откриването учредителят на „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова.
„Иновациите са много важни за съвременното образование, защото сега в училище са поколенията Зет и Алфа. Те имат своята специфика по отношение на начина, по който възприемат информация, методите, по които искат да им се преподава, начинът на запомняне – каза зам.-министърът. – От друга страна очакванията към българското образование стават все по-големи от страна на обществото, бизнеса, родителите. Затова, колкото повече иновации има в образованието, толкова по-добре то ще може да отговори на тези очаквания” отбеляза зам.-министърът на образованието Деница Сачева, която отправи поздравителен адрес към всички участници в Майсторския клас за иновации в образованието.
Eксперти от Финландия, Холандия и Белгия представиха добри практики на четвъртата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България”. Представители на МОН, на РУО и общини, на образователни институции от 50 населени места в България споделиха своя опит как иновациите в класната стая оказват влияние на качеството на обучение, как облачните технологии и електронни платформи, заедно с иновативните методи на преподаване, променят средата и мотивацията на учениците. Майсторският клас отправи ключови послания към професионалната общност как да мотивираме учениците, как да променяме средата на обучение, как да използваме информационните технологии и да развиваме необходимите умения за успешна реализация в дигиталното и високотехнологично общество.
Ключов лектор на първия панел от програмата беше Тон Дайф – президент на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската асоциация на училищни директори. Той сподели добри практики от Холандия. Визията как да бъдат подкрепени децата в риск беше представена от експерт на Държавната агенция за закрила на детето, необходимостта от иновации и промяна на обкръжаващата среда дискутираха Асен Александров – директор на 51 СУ в София и зам.-председател на комисията по иновации към МОН и арх. Петкана Бакалова – зам.-председател на УС на Камарата на архитектите. Модератор на първия панел беше д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.
Водещ лектор във втория панел беше членът на борда на Националната асоциация на училищните лидери в Белгия Риа Верлинде. Тя е представител на Белгия в Европейската асоциация на училищни директори и член на проект по „Еразъм+” – ”Коучинг и менторство на новоназначени директори”. Верлинде презентира белгийския опит по отношение на иновациите. Панелисти бяха зам.-кметът по образовани и иновации на Община Пловдив Стефан Стоянов, проф. Галин Цоков – директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ “Паисий Хилендарски”, и Антон Бъчваров от „Уча се”. Модератор беше д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО София.
Йохан Куронен – специален учител и учител по история със 17-годишен опит от Финландия разказа пред българските си колеги за иновациите на считаната за една от най-добрите образователни системи в света. Той е бил и директор на училище в продължение на 18 години, участник в мисии на Обединените нации като миротворец и военен наблюдател, както и към Международния Червен Кръст. Прилагани добри практики споделиха Иван Панайотов – РУО Хасково, Александър Ангелов от Център за творческо обучение и Михаил Ненов – директор на ОУ „А. Г. Коджакафалията”, Бургас. Модератор беше д-р Юлиян Петров, КТ „ Подкрепа“. Участниците обмениха добри практики и впечатления, споделиха много нови идеи и опит, създадоха приятелства.

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Помогнете ни!

Дари!