Втора международна конференция WEF България

Директорът на WEF Лидия ван Рийтшот и Д-р Кристофър Хауърд, президент на WEF, Англия и Уелс изнесоха презентации по време на Втората международна конференция ”Образователната система през 21 век – иновативни подходи за качествено образование” в Пловдив, 2-3 юни 2017 г.

На конференцията участваха 600 български директори на училища. По време на конференцията много училища станаха WEF училища. Присъстваха политици и официални лица, които показаха, че подкрепят целите на Световният образователен форум.

„Преглед на националните политики за образование”

Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум

„Образователната система през 21 век иновативни подходи за качествено образование”

Мария Гайдарова, Председател на Световен образователен форум България

„Образователна политика – Община Пловдив”

Стефан Стоянов, заместник-кмет, Община Пловдив

„Подобрение на училищата в една малка страна”

Д-р Кристофър Хауърд, Председател Световен образователен форум, Великобритания

„Изграждане на мостове: Индивидуален подход към мотивиране на учениците в 21-ви век”

Д-р Хауърд Смит, Ню Йорк, САЩ

„Професионална квалификация на учителитеи качество на училищното образование”

Проф. д-р Росица Пенкова, директор, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски”

„Презентация”

Проф.д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски”

„Актуални акценти в обучението за постигане базова грамотност на учениците от начален етап”

Васка Атанасова, старши експерт начално образование, РИО Пловдив

„Образование на 21-ви век”

Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час”

„Предизвикателствата пред училищния лидер и социалния диалог”

Юлиан Петров, Председател СО към КТ Подкрепа

Презентации на директори на училища


„Модел за управление на качеството”

Бойка Софийска, директор, 129 ЦДГ, София

„Чрез модерна форма на обучение към успешна реализация”

Жореса Манолова, помощник директор ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив

„Презентация”

Валентина Стоенчева-Георгиева, директор СОУ „Патриарх Евтимий”, Пловдив

„Традиции, настояще, бъдеще…”

Лиляна Клатурова, директор, СОУ „Христо Ботев”, гр. Славяново

„Активно учене в партньорство с членове на семейството”

Маргарита Бозова, директор ОУ „Яне Сандански”, Пловдив

Уъркшоп – добри практики


„Развиване на умения на 21 век в класната стая”

Д-р Нели Колева, фондация „Заедно в час”

„Развитие на образованието в областта на иновациите в Холандия”

Д-р Лидия ван Рийтшот, Директор на Световен образователен форум

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!