WEF Bulgaria стана официално член на ESHA

WEF Bulgaria стана официално член на ESHA

С право на глас в Общото събрание на Европейската организация ще бъде Мария Гайдарова, която представлява World Education Forum в България. ESHA представлява 43 организации в 28 страни.

ESHA е Европейска асоциация на училищни директори, която включва 64000 училища – лидери в началното, средно и професионално образование. ESHA свързва училищни лидери, изследователи и политици обединени в обща цел да споделят добри практики и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допринасят за формиране на базата от знания.

Основната мисия на Световен образователен форум България е да направи образованието достъпно и качествено като изгражда мрежа от училища, от посланици на добра воля и организации, които искат всяко дете да ходи на училище мотивирано и да успява да се развива по възможно най-добрия начин.

„За да подкрепим и популяризираме позитивните послания и добри практики в българското образование ние инициираме различни годишни инициативи и разширяваме своята мрежа от членове и посланици на добра воля. Сред възможностите, които досега нашите членове имат са:

  • участие в национални и международни инициативи – конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения със съответното удостоверение за това.
  • публикуване на статии, презентации и видеоклипове, също и достъп до всички други, които са споделени в платформата за обмен и комуникация.
  • осъществяване на партньорства между различни училища от страната и чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики.
  • участие в различни проекти и програми.

В подкрепа на равния достъп до качествено образование и на целите на организацията, сега като член на ESHA ще имаме и допълнителни възможности, а именно :

  • идентифициране и споделяне на най-добрите европейски практики,
  • публикуване на публикации по важни въпроси в международното образование,
  • организиране на международни срещи и конференции,
  • участие в европейски проекти по въпроси, свързани с лидерството в училищата,
  • насърчаване на комуникацията и обмена между всички 64000 членове и ключови образователни партньори.

Заедно ние ще имаме положително въздействие върху образованието.”, сподели Мария Гайдарова.

Като член от общността на ESHA всеки представител на Световен образователен форум България ще има достъп до уебсайта на ESHA, списание ESHA и платформата за социални медии, за да се улесни обмена на знания за всички аспекти на съвременното училищно ръководство и иновативно образование.