Организация
M-Gaydarova
Мария Гайдарова
Председател на Световен образователен форум България