WEF България издаде книга „Как да бъдем иновативни в училище“

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!

Световен образователен форум България издаде книга „Как да бъдем иновативни в училище“

В книгата е споделен опита от петгодишния проект „Иновативни училища“ на фондация „Световен образователен форум България“ и Община Пловдив. Описани са отправени ключови послания от проведените обучения в рамките на Проекта, които помагат на учителите и директорите да бъдат успешни и иновативни, поставен е акцент как да се мотивират учениците чрез 10 идеи.
Разработена и апробирана е концепция за изграждане на професионална общност и развиване на училището като ефективна организация.
Част от участниците, лидери от всички нива на училищно образование разказват за своя опит и добри практики. Изживяхме заедно предизвикателството да променяме и да бъдем иновативни като една стъпка напред към постигане на общото ни желание – по-качествено образование и по-добро бъдеще на децата, тук в България.
Направеното ни вдъхновява да продължим и да привличаме нови партньори в това пътешествие.