Конкурс за най-активно училище в Платформата за взаимопомощ на учители

Конкурс за най-активно училище в Платформата за взаимопомощ на учители

Победител в първия конкурс за най-активно училище в Платформата за взаимопомощ на учители е СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Специално сформирана комисия от екипа на платформата анализира споделените уроци до края на месец февруари. С най-много публикации (над 30) се отличиха преподавателите от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, което им осигури първото място в конкурса.

От екипа на платформата изказват благодарност за активното участие и достойната конкуренция в лицето на: ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вълчитрън, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив, ПГСС „Св. Георги Победоносец” – Суворово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково, 125 СУ „Боян Пенев“ – София, ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив, СУ „Васил Левски“ – Пловдив, ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч, 8 СУ „Васил Левски“ – София, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Пловдив.

Следващата класация ще бъде направена в края на месец април. Всички участници са с равни шансове, защото броенето започва от началото на март. Отново училището с най-голям брой споделени уроци за двата месеца ще спечели квалификационно обучение по избор.

В платформата са регистрирани вече 2500 учители. Регистрираните учители могат да участват в обмен на разработени уроци по всички предмети от I до XII клас при запазване на авторските им права.