Фондация Световен образователен форум разработи безплатна Платформа за взаимопомощ на учители и училища.

Фондация Световен образователен форум разработи безплатна Платформа за взаимопомощ на учители и училища.

Напрегнатите графици и претоварените учебни програми, преминаването към дистанционно обучение внасят допълнителен стрес в ежедневието на педагозите. Вярваме, че възможностите на онлайн платформата ще са гарант за по-качествено обучение, форма на реална подкрепа и активно сътрудничество между всички нас.

Линк към безплатната Платформа за взаимопомощ teacherwef.bg

След регистрация в Платформата за взаимопомощ Вие можете:

  • да ползвате  готови ресурси по направления – Иновативни методи в класната стая, STEM образование, Коучинг, Лидерство, Медии, комуникации, пиар и Умения на 21 век,
  • да  участвате в обмен на разработени от учителите уроци по всички предмети  от I до XII клас, при запазване на авторските им права. За споделяне на Ваш урок  е необходимо  да  попълните формулярната бланка за подаване на урок и да прикачите използвани ресурси по Ваш избор – презентация, снимки на материали или линк към видео.
  • да се включите в създадения форум за професионални дискусии като споделяте новини, обменяте информация за проекти със своите колеги,  търсите и давате професионални съвети.
  • да  активирате услугата „получавай известия от форума“.

Заедно може да се справим по-лесно и по-добре с всички предизвикателства.

Очакваме Ви да станете активен член на професионалната платформа teacherwef.bg

Регистрация teacherwef.bg