Европа работи по стратегии за рестарт на образователната система

Европа работи по стратегии за рестарт на образователната система

Фондация Световен образователен форум България е част от професионалната общност на ESHA. Изключително полезно е да работим заедно с представителите на другите Европейски страни и да се учим едни от други. Това се случва в реален и динамично променящ се диалог, а сега и в момент, когато посрещаме предизвикателствата от Covid 19 едновременно Споделяме общи проблеми и възможни решения, придобита опитност, пътя, който всеки е изминал. Естествено е да си зададем въпросите каква е ситуацията в момента, как се справят в различните Европейски държави с дистанционното обучение и къде сме ние.
Осъзнато ще започна от това, което се случва в България. Категорична съм, че трябва да отдадем дължимото уважение към всички учители и директори в България, които направиха възможно дистанционното обучение да се случи само за седмица в почти всяка точка на страната. Изключителен труд, професионализъм и проявена отговорност. При възникналите екстремни условия ние успяхме да постигнем това, което иначе бихме постигнали плавно за години напред. За сравнение в Кипър например това ниво на организирано дистанционно обучение още не е постигнато. От Кипър споделят: “Всички училища остават затворени (държавни и частни) до 26 април засега. Правителството следва практика на систематичен преглед на мерките въз основа на данните, събрани всяка седмица. Популяризира се идеята за дейностите за дистанционно обучение и са предостави безплатни акаунти на Microsoft Office 365 за всички учители и ученици, за да използват синхронни и асинхронни дейности чрез платформата TEAMS. Повечето училища продължават обучението чрез комуникация с всички семейства и с публикуването на учебни материали на своите уебсайтове. За да се осигури успехът на усилията за дистанционно обучение, се осигурява в момента онлайн обучение на учителите и се предвижда осигуряване на семейства със затруднения да реагират (инфраструктура и връзка). Огромните усилия продължават и възникват много неочаквани трудности (готовност на учителите, отзивчивост на семействата, етични въпроси, педагогически въпроси).“
Не всичко е идеално и у нас, но имаме активна институционална и синдикална подкрепа, партньорството на родителите, училищните екипи показват гъвкавост, изключителна адаптивност и професионален подход. Постигнахме много за кратко време. Убедена съм, че процесът на дигитализация на учебното заведение през следващите години ще бъде с по-голям финансов акцент към модернизиране на технологичните ресурси отколкото към квалификация на педагогическия персонал в тази посока. Следващата стъпка е да работим за качеството на дистанционното обучение и разработване на общодостъпни учебни материали и платформи.

Същевременно не може да се отрече, че училищата в Европа имаха друго ниво на подготвеност за онлайн форма на обучение, пред тях като специфика стоят по-различни проблеми като:

 • как да се подкрепят децата на родители с т. нар.„необходими професии“, които работят на първа линия в борбата с Covid 19 като мед. сестри, лекари, фармацевти, полицаи, служители в магазини за храни.
 • как да сеорганизира добрагрижа за деца в лоши социални условия или деца със СОП – вкл. с един родител или безработни.

Решенията, които са приети и действат са в резултат на синхронни усилия на местна власт и образователни институции. Например в Белгия е проведено е проучване, за да се определи кой има нужда от подкрепа с ИКТ, интернет, домашна подкрепа и др., а обучението за деца на родители от „необходими професии“ се осигуряват детски градини и начални училища от доброволци. Има добри примери от Исландия, Хърватия, Финландия, Холандия, Германия, Словения, Англия, Испания и Италия, които са организирали по различни начини грижи за деца на родители, които работят в жизненоважни сектори или които са в риск с лоши социални или здравословни условия.

Данните към 12.04.2020 г. са предоставени от фондация „Световен образователен форум България“, споделен опит от представители на ESHA

„Към момента е забранено контактното преподаване във всички училища до поне 13 май, с изключение на класове 1, 2 и 3 на основното училище. Дори учениците от тези класове се насърчават да останат у дома, ако е възможно. Целта на изключението за 1, 2 и 3 клас е да се гарантира на жизненоважни ключови работници възможност за нормалните им условия на труд. В национален план около 10% от учениците 1-3 клас ходят на училище „нормално“. Така практически всички деца от финландските училища остават вкъщи и се преподават от разстояние от своите учители и – колкото е възможно по-стриктно – според нормалните си учебни програми.“

„Също се осигуряват детски градини и начални училища за деца на родители от „необходими професии“. Имаме средно по 2 деца на ден в основно и 3 деца в детската градина, с които се занимават от самото начало учители доброволци. Също се предоставят учебни материали за учениците на хартия, както и онлайн. Последната година от началния етап се обучава онлайн чрез учебната стая в Google. Целите ни са поставени до края на юни. За по-малките ученици планираме да се вземе малко учебен материал и през следващата година. В Белгия е проведено е проучване, за да се определи кой има нужда от подкрепа с ИКТ, интернет, домашна подкрепа и др.“

„Детските градини са частично отворени и родителите, работещи в основни важни професии, получават приоритет. Властите имат списък на родителите, които работят в такива професии и планът е дори ако затворим повечето детски градини, че те ще продължат да имат дневни грижи. Началните училища все още са отворени и работят с капацитет около 30-40 деца и в момента няма планове да ги затворим напълно. Учениците на възраст над 12 г, обикновено учат от дома. Средните училища за 16-19 г ученици са затворени, ние управляваме нещата чрез дистанционното образование. В сегашния план се казва, че средните училища ще бъдат затворени поне до 4 май. Въпреки това е най-вероятно те да бъдат затворени за учениците до есента.“

„Училищата в са затворени от 16 март, а за учениците се осигурява онлайн дистанционно обучение. Предучилищата и детските градини също се закриват по препоръка на министъра на образованието. В този момент няма планове за повторно отваряне на училищата в Хърватия. Все още сме затворени. Учениците учат от дома си, с организирано дистанционно обучение (начални и средни училища). Изглежда разпространението на вируса се забавя. От 2 години в нашия окръг в град Риека работят 2 класни стаи за детска градина (една в частна детска градина, една в държавна детска градина). Както съм информиран, не повече от 8 деца присъстват на ден. Родителите се обаждат в Детската градина ден преди и оставят известието, ако детето идва на следващия ден. Най-вече за децата, чиито родители работят на спешните длъжности като медицински персонал, продавач, полиция и др.“

„Училищата и детските градини предоставят дневните грижи като решение за родители, които работят в жизненоважни сектори, само когато и двамата родители работят в един от тези сектори! Виждаме, че училищата и детските центрове работят заедно, за да намерят решения. Училищата осигуряват и дневни грижи за деца, които са в уязвими ситуации (например деца с учене и/или поведенчески затруднения), за да помогнат на родителите и децата да се справят със ситуацията. Има много ограничено количество родители, които използват възможностите, предоставяни от училищата и детските центрове. Училищата осигуряват дистанционно обучение, като използват ИКТ или носят книги на деца. Цялото обучение е цифрово, видео разговори и по телефона. Родителите трябва да помагат на децата си, както могат. Училищата работят съвместно с общини и детски градини, за да организират това.“

„Всички училища, начални, средни, предучилищни учебни заведения са затворени. Всички ресторанти са затворени и всички публични събития са отменени. Много от парковете са затворени, а всички детски площадки са затворени. Вече има предложение празните места за церемония да бъдат оборудвани и отворени, за да се грижат за децата на здравните служители и тези от първа линия . Вярвам, че ще бъде направено. В Люксембург предучилищните училища, началните училища, средните училища и всички младежки центрове и институции за деца са затворени от 14 март до 4 май за момента. Остава възможно тази дата да бъде отложена отново. Учениците контактуват с учителите си по интернет.“

„Всички училища са затворени до по-нататъшно уведомление. Въпреки това училищата остават отворени за децата на тези, което се счита за ключови работници (медицински сестри, спешни служби и тези, които доставят храна). Предоставените дейности са по-скоро грижи за децата, отколкото официално образование. Училищата в много области предоставят домашна работа чрез дистанционни платформи за обучение.“

„Всички ученици учат от дома и целия персонал работи дистанционно до края на април. Изпитите бяха отложени за неопределено време. Допълнителни решения ще бъдат взети в зависимост от ситуацията с Covid19.“

„Санитарните работници взеха отделни къщи от семействата си. За децата се грижат само баби и дядовци или детегледачки за всяко семейство. Категоричният императив е да останете вкъщи! В Италия планират засега само държавния изпит за завършване на училище, за другото смятат, че е рано да се каже.“

Каталуня: „В Каталуня децата на родителите, които работят в здравеопазването и други основни професии, се обгрижват от семействата си. Училищата са затворени от петък 13 март. Все още няма планове за Каталуня или Испания. Мисля, че е малко вероятно училищата да бъдат отворени преди юни. Чакане на инструкции след великденските празници, които трябва да са за това как учениците ще завършат текущата година.“

„Специфично притеснение има и за учениците през последната година в гимназиалното образование. Всички чакаме стратегията за рестарт, тъй като не сме сигурни какво ще включват новите решения и мерки.“

Северен Рейн Вестфалия: „Училищата осигуряват грижи за деца от 1 до 6 клас дори през почивните дни и в Великденските ваканции !! – на родители, които са здравни работници или в други основни професии. Работодателите им трябва да удостоверят, че родителите са от съществено значение и нямат друга възможност за грижа за деца. Групите вече са създадени. Предвиждаме, че здравните работници ще са необходими във все по-голям брой в рамките на следващите няколко седмици. Въпреки, че има протести на учители, има и много доброволци за това задължение. Колеги, които са на 60 или повече години или са бременни или с предварително съществуващи здравословни ограничения, може да не свършат тази работа. Директорите са отговорни за координацията на групите. Засега се предполага, че групите са „само за едно училище“, за да намалят риска от инфекция (смесване на вериги за инфекция). Групите не могат да надвишават 5 ученици.“

„Всички училища са затворени вкл. и за деца на ключови работници. Организирани са спешни грижи и се работим с тези деца с учители на доброволни начала, за да осигурим грижи за деца и обучение, но индивидуално в дома на дете или доброволец. Всички доброволци са получили маски и дезинфектанти, в програмата са включени само здрави деца и доброволци. В Словения всички училища и детски градини са затворени от 16 март и няма план да бъдат отворени скоро, определено не през април, има някои прогнози за отварянето им в края на май. Онлайн и дистанционно обучение се предоставя и спешна дневна грижа с учители доброволци за деца (1-10 години) в дома на детето за тези, чиито родители работят на спешни работни места (медицински персонал, полиция, пожарникари и др.). Държавните изпити ще започнат в края на май и плановете как да се организират вече са в последна подготвителна фаза.“

„След четири седмици на „закриване на датското общество“, COVID-19 са донякъде под контрол в Дания. Здравната система в Дания умело се справя с броя на болните, които се нуждаят от лечение и интензивни грижи. Датските училища и предучилищни училища са затворени от 16 март. Премиерът Мете Фредериксен обяви как може да продължи първата фаза от възобновяването на Дания след затварянето в резултат на COVID-19. В района (на възраст 0-18 години) на Министерството на децата и образованието е възможно постепенно отваряне да се проведе от сряда, 15 април нататък. Рамката и хигиената трябва да са в ред, преди да могат да се отворят, а това изисква общинският съвет или ръководството на образователната институция да го оценят правилно въз основа на указанията на здравните власти. Това се отнася за ДГ, Предучилищни и начални училища, ученици със СОП, ученици, които завършват средното си образование тази година.

Всички останали образователни институции остават затворени в съответствие с настоящите указания до 10 май. Девети и десети клас трябва да продължат да получават дистанционно образование у дома. Окончателното решение за изпит за прогимназиалното образование все още не е взето. Правителството ще обсъди със страните от Folketing как учениците в гимназиалното образование могат да завършат изпитите си. Много деца, възпитатели, учители и родители не са сигурни как да се държат, когато се връщат в детската си стая, детската градина, училището и други. Националният съвет по здравеопазване подготви материал, който описва какво трябва да знаят институциите във връзка с плана на правителството за откриване на дневни центрове и избрани нива на обучение в клас.“

Друг важен общ проблем е как да се приключи учебната година – има идеи за плавно включване на различни възрастови групи и учители, съставяне на общи протоколи за започване на занятия в учебните заведения включващи строги хигиенни норми и промяна на правилата. Най-важното е да сме подготвени за рестарт, но да изчакаме спокойно решението на правителствено ниво, което ще се взима съобразно статистическите данни и наблюдения за всяка конкретна страна.
Започнахме в ESHA дискусията за това как ще се управлява връщането на ученици и персонал в училищата и споразумението за извънредни ситуации, което ще трябва да бъде прието. Дания и Ирландия споделят разработени идеи, които имат за цел да информират превантивно ръководството, служителите и учениците в училищата за важните дейности, които трябва да се предприемат. Това не е лесна задача и усилията са предварително да се обмислят фокусни точки свързани с:

 • Хигиена и чистота
 • Влизане в училище и събиране на деца на едно място
 • Почистване на училището
 • Придвижване от, до и в училище
 • Организация на учебния процес, вътрешен дизайн
 • Управление на административните процеси

Данните към 12.04.2020 г. са предоставени от фондация „Световен образователен форум България“, споделен опит от представители на ESHA

Важни превантивни дейности при бъдещ рестарт на учебните заведения

 • Подготвени инструкции за хигиена и поведение. Хигиената на ръцете е най-важната предпазна мярка за предотвратяване на контактна инфекция.
 • Информация кога и колко трябва да се мият ръцете, да се избягва близък контакт и други хигиенни препоръки. Например, за да се осигури добра хигиена на ръцете трябва: персоналът, учениците и придружаващите ги възрастни да мият ръцете си с вода и течен сапун:
  • при влизане в училището
  • когато са видимо замърсени
  • на равни интервали, например във всяка часова зона (поне на всеки два часа)
  • след посещение на тоалетна, преди и след хранене, след почистване на носа и след кашляне или кихане в ръце или кърпи за еднократна употреба.
  • Служителите трябва да мият ръцете си с вода и течен сапун или да използват спрей за ръце, ако преминават от един клас в друг клас.
  • Персоналът трябва да помогне на най-малките ученици да мият ръцете си.
  • Да се използват само материали за еднократна употреба, като хартиени салфетки, кърпи, престилки и др. и да се измиват ръцете с вода и течен сапун възможно най-бързо след това.
 • Осигуряване на време за редовни процедури за измиване на ръцете сред служителите и децата – препоръчително през 2 часа
  Измиването на ръцете (60 сек) се извършва чрез видимо или мокро замърсяване на ръцете и винаги е последвано от дезинфекция на ръцете
  Дезинфекцията на ръцете (30 сек) се извършва, когато ръцете са чисти и сухи
 • Информация / плакати относно мерките за предотвратяване на инфекции следва да са поставени в зоните на институцията, напр. на входа и други подходящи места, където се движат деца, родители и служители.
 • Институцията да има инструкции за работа с персонала и децата със симптоми, които биха могли да бъдат съвместими с COVID-19.
 • Персоналът и родителите са запознати с по-строгите изисквания за управление на заболяването.
 • Управление на персонала с особен риск (възрастни над 65 години, лица с хронично заболявания).
 • Изискване родителите или придружаващите ученика възрастни да не се събират на входовете на училището. Това може да стане чрез определяне на различни времеви интервали за пристигане на ученици. Учениците трябва да бъдат предадени на входа на училището. По принцип трябва да се избягва физически контакт, близък и дългосрочен контакт, ръкостискане, прегръдки и др.
 • За дейности, които могат да се провеждат на открито, това се препоръчва. Учениците трябва да са седнали на маси, така че да има два метра между тях. Може да се наложи учениците да се разделят на групи и да се разделят на няколко класни стаи, за да се осигури необходимото разстояние.
 • Общественият транспорт трябва да се избягва в случай на пътувания извън училището.
 • Учениците трябва да бъдат насърчавани да се движат само в еднакви по-малки групи, както вътре, така и извън училище.
 • Преподаването да е организирано така, че по-голямата част от учебния ден се провежда на открито.
 • Конкретните учебни предмети трябва да бъдат завършени значително по-различно от преди например с кратки указания как да спазваме хигиената и приетите процедури
 • Спортните уроци трябва да се правят само на открито и да се планират без контактни спортове.
 • Може да е необходимо за учебни предмети, при които горните предпазни мерки не могат да бъдат поддържани, да бъдат отменени и вместо тях да се преподават други предмети.
 • Трябва да се адаптираме към провеждането на интервюта за подбор на персонал онлайн там , където е необходимо и да продължаваме да развиваме дистанционното обучение, да се използва разширяваща се гама от онлайн платформи и нови методики за преподаване.

Ситуацията в образователните системи в Европа е много динамична, но като цяло се изчаква да се анализират резултатите от разпространението на пандемията през месец април и тогава да се обявяват конкретни планове. Кризата Корона вирус поставя образованието на изпитание по много начини. Текущите и предстоящите месеци означават огромна промяна в нашето европейско – както и глобално мислене относно преподаването и обучението. Моите наблюдения са, че университетите ще проявят гъвкавост при създалата се безпрецедентна ситуация и на междуправителствено ниво вероятно ще бъдат направени необходимите постъпки, така че всички зрелостници да могат да кандидатстват в университетите, които са избрали, включително и чуждестранни такива. Вероятно ще се изработят общи протоколи, които да се следват в образователните институции, както хигиенни, така и поведенчески за ученици, родители и учители. Със сигурност ще продължат да се ползват активно технологиите, виртуалните класни стаи и дистанционното обучение.
Време е ние също да обмислим стратегии за рестарт на образователния процес в учебните заведения. От изключително важно значение е да се спазват противоепидемичните мерки обявени във всички страни, да преминем възможно най-бързо и с най-малко жертви това изпитание и да подготвим внимателно връщането на учениците и учителите в класните стаи.

 Мария Гайдарова