Трета годишна инициатива на Световен образователен форум България

Трета годишна инициатива на Световен образователен форум България

“Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии”

„Иновациите в училище и дигиталните технологии ще формират кода на нашето бъдеще.“ Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в майсторския клас „Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии“. Събитието е организирано от фондация „Световен образователен форум България“, община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Третата годишна инициатива на фондацията провокира размисли за въздействието на бурното развитие на дигиталните технологии върху образователната система.
В Пловдив повече от 200 учители, директори, международни експерти, експерти на МОН и други образователни институции дискутираха новите подходи в преподаването и организацията на класната стая. В три модула бяха разгледани различни аспекти на качественото образование и споделени добри практики от утвърдени иновативни училища.
„Истинската магия започва, когато се вслушаш в децата“, обърна се към българските си колеги Тон Дюиф (президент на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската асоциация на училищните директори) и постави началото на майсторския клас.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ