8 пилотни училища променят модела на обучение

8 пилотни училища променят модела на обучение

Зам.-кметът Стоянов връчи сертификатите на близо 100 учители, които по собствено желание се включиха в проекта „Иновативни училища“ на Община Пловдив и „Световен образователен форум България“.

Те са от ОУ „Ал. Константинов“, ОУ „Р. Княгиня“, ОУ „Кочо Честеменски“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Елин Пелин“, СОУ „П. Евтимий“ и НУ „П.Р.Славейков“.  Всички преминаха през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата, и получиха конкретни практически насоки как да използват проектно-ориентиран подход и да създават условия за работа в екип, как да включват съвременни технологии в класната стая.

„Много разчитам, че с ваша помощ този проект ще стане успешен. И ще можем да привлечем още ваши колеги. Често казано, допреди няколко месеца не вярвах, че ще се включат 8 училища. В момента още толкова искат. Проектът е отворен за всички. Общината е зад вас“, добави Стефан Стоянов.

Проектът, който предвижда организиране по нов начин на обучението и учебната среда, ще продължи 5 години. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група.