Петгодишeн проект “Иновативни училища“ стартира в 8 учебни заведения

Петгодишeн проект “Иновативни училища“ стартира в 8 учебни заведения

Над 10 000 деца от различни училища в Пловдив ще бъдат включени в мащабен проект за повишаване качеството на на образование. Проектът „Иновативни училища”, който ще продължи 5 години, стартира по инициатива на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”.

Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично общество.

Акцент е интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес, като за основа ще се ползват утвърдени британски образователни модели.

В първия етап на проекта са включени осем учебни заведения от Пловдив – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, СОУ ”Любен Каравелов”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. Те ще преминат през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението.

Проектът е отворен и към всички останали училища. Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища и от всяко да има обучени учители, които да споделят със своите колеги реализираните добри практики.

В Пловдив резултатите от прилагането им се наблюдават  в последните четири години в ОУ ”Райна Княгиня”, където са апробирани с 500 ученици и 45 педагози.  Постигнато е не само повишаване на мотивацията и отлични резултати от обучението на всички ученици, но и понижаване на агресивните прояви, изграждане на обща позитивна култура на поведение и  развиване на емоционалната интелигентност.