Майсторски клас „Лидерите правят разлика“

Майсторският клас „Лидерите правят разлика“ събра повече от 160 участника от над 90 населени места в България

Основни лектори на форума, организиран по повод 10 годишнината на WEF България, бяха Пол Бърн, генерален секретар на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), Ричард Таларон, директор на LFEE Europe и д-р Мария Гайдарова, учредител на организацията.

По време на майсторския клас „ Лидерите правят разлика“, който се проведе на 28.-29.03. 2024 г. в хотел Империал, град Пловдив разговаряхме в три различни панела за дигитализацията в системата на средното образование – предизвикателствата и решенията, как да въвеждаме AI в училище, как иновациите помагат за развиване на успешно училище и как да развиваме уменията на 21 век в класната стая.

Общо 160 участници от 90 различни населени места на България, Началници на РУО, образователни експерти, директори, представители на различни Общини и двама международни експерти дискутираха какво бихме искали да видим в бъдеще, какво виждаме в действителност и какво можем да направим днес.

Основен лектор беше Paul Burn (Пол Бърн), генерален секретар на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), член на съвета на Международната конфедерация на директорите (ICP), асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол сподели иновативни практики за изграждане на успешно училище, как училището да бъде отворено към външния свят с акцент образователните нужди на учениците.

Д-р Мария Гайдарова в качеството си на ключов говорител описа предизвикателствата и решенията при използване на дигиталните технологии, ролята на директорите и как да прилагаме AI в учебния план, за обективно оценяване и индивидуализиран подход, защо е важно да прилагаме проектно-базирано обучение и екипна работа и в часовете по задължителна подготовка.

Специалният гост международният експерт Richard Tallaron (Ричард Таларон) (LFEE Europe), представи и допълнителни възможности за участие в проекти на Еразъм, както и за изграждане на професионални общности.

Сред основните акценти на трите ключови презентации бяха споделена визия и стратегия за устойчиво развитие на училищата, как да изграждаме позитивна среда в училище, как ще изглежда класната стая на бъдещето, как да подкрепяме учителите в тяхото ефективно професионално развитие и да развиваме заедно общочовешки ценности в училище, използване на повече практическа насоченост на обучението и на технологии за получаване на обратна връзка.

Обединихме се около тезата, че рецептата за качествено образование включва използването на технологиите заедно с изграждане на умения на 21 век – работа в екип, сътрудничество, критично мислене, креативност. Иновациите в училищата трябва да бъдат насърчавани, да има инвестиции в материалната база, така че да се създават условия за повече експериментална работа и проектно-базирано обучение. Обменът на добри практики, взаимодействието между училищните лидери са важна стъпка за трансформиращото образование.

Представители на академичната общност заедно с действащи директори на иновативни училища от всички нива на училищно образование споделиха своя опит и ефективни добри практики. ЕГ „Иван Вазов“, ОУ „Райна Княгиня“ и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ отвориха своите врати за посещение и споделяне на добри иновативни практики, работа по проекти и използване на АI, STEAM обучение.

Специални аплодисменти заслужиха  учениците  от Ансамбъл ударни инструменти „Престо“ (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)  и танцовия състав за народни танци към  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Пловдив.

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Помогнете ни!

Дари!