Висока оценка на Майсторския клас „Лидерите правят разлика“ в юнския брой на списанието на ESHA

Висока оценка на Майсторския клас „Лидерите правят разлика“ в юнския брой на списанието на ESHA

ESHA Newsletter, june 2024

Лидерите, които правят разликата

За мен беше изключителна чест да участвам в знаменития майсторски клас на Световния образователен форум България под надслов „Лидерите, които правят разликата“, който се проведе в богатия хотел „Империал“ в историческия град Пловдив на 28 март, съвпадащ с престижната 10-годишнина на СИФ България. Това изключително събитие беше украсено с три завладяващи ключови обръщения и дискусии на експертни панели, всяка щателно изработена около тематичното си ядро.

Д-р Мария Гайдарова, визионер основател на форума и главен учител на училище „Райна Княгиня“, зададе тона с просветителската си реч на тема „Дигитализацията в средните училища: предизвикателства и решения“. В презентацията си тя красноречиво освети дълбокото въздействие на глобализацията и изкуствения интелект, подчертавайки императива за разпознаване на дезинформацията в днешната дигитална среда. Д-р Гайдарова също така предложи безценна информация за участието на WEF България в трансформативни инициативи като проекта „Отворени училища за отворено общество“ и стойността на членството в ESHA. Нейните визионерски предложения относно интегрирането на платформи за адаптивно обучение, VR / AR технология и AI-задвижвани образователни асистенти запалиха оживен обмен между изтъкнатите панелисти, умело модерирани от д-р Ирена Душкова.

(https://www.openschools.eu).

Панел: Асен Александров, Димитър Асенов и Вихра Ерамян

Иновации по пътя към успешното училище

Моята презентация, озаглавена „Иновации по пътя към успешно училище“, разкри завладяващ разказ, защитаващ иновативни педагогически методологии и визионерско лидерство в образователния напредък. Задълбавайки в ключовата роля на ESHA за насърчаване на глобалното сътрудничество и обмен на знания, дискурсът подчерта трансформиращите проекти, финансирани от ЕС, ръководени от ESHA или в които тя играе ключова роля. Д-р Елеонора Лилова организира провокираща размисъл дискусия сред експертната група на проф. Манол Манолов, Марияна Великова и Ирена Коцева.

Отворени образователни парадигми

Ричард Таларон от LFEE Europe изнесе динамична презентация за уменията на 21-ви век, необходими за навигация в непрекъснато развиващия се глобален пейзаж. Подчертавайки значението на ефективната комуникация, логистичната мощ и международното сътрудничество, олицетворявани от програми като обмен по програма „Еразъм“. Последвалата панелна дискусия, експертно модерирана от д-р Ваня Кастрева, се задълбочи в нюансирани теми като култивирането на меки умения, насърчаването на дигиталната грамотност и императива на ученето през целия живот и адаптивността в съвременните образователни системи. Диалогът изкусно подчерта трансформативната промяна от затворени към отворени образователни парадигми, подчертавайки незаменимата роля на емоционалната интелигентност и устойчивост.

Панел: проф. д-р Сийка Чавдарова-Костова, проф. д-р Дора Левтерова, Антоанета Христова

Просветляващото интервю на д-р Мария Гайдарова по българската телевизия послужи като трогателен епилог на майсторския клас, предлагайки допълнително изясняване на богатия дискурс и дълбоките прозрения, генерирани по време на събитието. Той потвърди необходимостта от възприемане на иновациите и насърчаване на партньорствата за сътрудничество за ефективно справяне с многостранните предизвикателства, пред които е изправено образованието в цифровата ера.

Линк към телевизионното интервю на д-р Мария Гайдарова: https://dox.abv.bg/download?id=5232e55008

Пол Бърн