Анна Понс разкрива революционни истини за PISA тестовете в ексклузивно интервю!

Анна Понс разкрива революционни истини за PISA тестовете в ексклузивно интервю!

Разговор с Ана Понс, анализатор от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – тема PISA тестове.

В тази провокираща размисъл дискусия Анна Понс споделя своята гледна точка относно ключовите констатации, хвърляйки светлина върху тенденциите, предизвикателствата и потенциалните решения, произтичащи от най-новата международна оценка.