Годишна конференция на Европейската асоциация на училищни директори, Хърватия `2023