Директорът на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово – делегат в международна конференция EDUtech Europе

Директорът на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово – делегат в международна конференция EDUtech Europе

EDUtech Europe е специален фестивал за образователни лидери, за споделяне на успехи, стратегии и планове за бъдещето на образованието, което продължава да се формира от продължаващото ускоряване на цифровизацията. Лекторите засегнеха теми от цялата екосистема, от лидерство в педагогиката, хибридна доставка на образователни услуги, ИТ инфраструктура, дигитална стратегия и др.
В събитието участваха над 3000 преподаватели, 250 лектори и 200 доставчици на EdTech в центъра на мисълта и иновациите, предизвиквайки нови идеи за бъдещето на образованието.
Успоредно с премиум конференцията бе представена изложба на EDUtech Europe за лидери в индустрията, както и някои от най-горещите стартиращи компании в целия континент. Част от изложбата беше и сцената „Покажи и разкажи“, където вдъхновяващи преподаватели от реалния живот споделиха иновативни стратегии и лични прозрения относно преподаването и технологичния напредък.

Основните теми и отправените послания от лекторите бяха свързани с използване на технологиите за допълнително разширяване на границите на възможност в класната стая, създавайки по-ангажираща и приобщаваща среда за преподавателите и учениците, подготовка на екипите си, физическите пространства и цифрови платформи за необходимата трансформация в образованието, подхранване на среда на откритост, комуникация и съпричастност, задържане и мотивиране на персонала, балансиране между стремеж към академични постижения и устойчивост на емоционално благополучие, използване на данни за проследяване на напредъка на учене, подобряване на педагогиката и управлението на обучение, идентифициране пропуските в пътуването на обучаемия и насърчаване на самонасочващото се учене. Възприемане на технология за подкрепа на критично, иновативно, творческо и дизайнерско мислене, проектно-базирано обучение и др.

Участниците акцентуваха върху най-новите си проекти и мисли, тенденции в системата на образованието и предизвикателства пред училищните лидери, лидерство във времена на несигурност, образователни перспективи и очаквани трансформации. Oчертаха сложните задачи и набелязаха стратегии за подобряване ефективността на учебните заведения, убедени, че качеството и моралът на учителите са от основно значение за ученическия живот и благополучие на учениците, че дигитализацията подпомага постигането на образователните цели, ролята на технологиите води до повишаване на уменията, преквалификация и насърчаване на ученето през целия живот.