Анкетно проучване на тема „Кариерно ориентиране в средното образование“

Анкетно проучване на тема „Кариерно ориентиране в средното образование“

Фондация Световен образователен форум България проведе онлайн анкетно проучване през месец юни 2019 г. с цел да се получи обратна връзка от действащите практици – директори на учебни заведения, учители, педагогически съветници относно:

  • Съществуването на предварително планирани дейности, свързани с кариерното ориентиране в учебните заведения, независимо от техния вид и степен на обучение.
  • Наличието на подкрепа (институционална или от други организации, вкл. НПО) при реализиране на дейностите свързани с кариерното ориентиране.
  • Времето на провеждане на дейности по кариерното ориентиране – в часове от учебния план, в извънучебно време или се използват и двете възможности.
  • Реализирани добри практики в учебното заведение, свързани с кариерното ориентиране.
  • Кратки предложения за подобряване на кариерното ориентиране.

Участниците са от 19 различни населени места в България, от различни области и различни по големина градове, включително и села. Най-голяма активност са проявили представители на училища в София, Пловдив и Варна. Ранжирането по вид учебно заведение показва, че с най-високи проценти участие са основни и средни учебни заведения. Има включване различни видове учебни заведения – начално, основно, средно, гимназия, обединено, и ДГ.

РЕЗУЛТАТИ