Международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище?“

Отворена регистрация – Международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище?“

Пловдив, 21 ноември, Гранд Хотел Пловдив

Покана

за участие в Международна конференция  „Как да бъдем иновативни в училище?”

дата и място на провеждане: 26.11.2019 г., зала Москва, гранд хотел Пловдив, град Пловдив
организатор: Световен образователен форум България, Община Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Участието носи  един квалификационен кредит.

Петата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България“ ще събере представители на МОН, на РУО и Общини, социални партньори, на образователни институции, лидери в образованието, международни експерти. Специален гост и ключов говорител е Пол Бърн, член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA),  член на съвета на Международната конфедерация на директорите (ICP) и Президент на Националната асоциация на главните директори и заместник-директорите (NAPD). Той е асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и е член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол работи в продължение на десет години в училищното ръководство, където е измислил и използвал много иновативни практики за изграждане на успешно училище.

Ще споделим също опита от петгодишния проект „Иновативни училища“ на община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България“ как иновативните методи на преподаване променят средата на обучение и мотивацията на учениците.

Действащи директори на иновативни  училища от всички нива на училищно образование ще  разкажат за своя опит и ефективни добри практики.

Допълнителна информация: mariawefbg@abv.bg

Очакваме Вас и Вашите педагогически специалисти!

Регистрацията е активна до 30.10.2019 г.