IV годишна инициатива – Майсторски клас „Иновации в класната стая”

IV годишна инициатива – Майсторски клас „Иновации в класната стая”

Майсторски клас – “Иновации в класната стая”

Майсторският клас, организиран от „Световен образователен форум България“ събра топ експерти от Финландия, Холандия и Белгия и над 220 участници.  Четвъртата годишна инициатива на фондацията се провежда в партньорство с Община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ , както и със съдействието на МОН, ДАЗД , СБУ и КТ „Подкрепа“.

„Светът на нашите деца е различен. Той не е само фундаментално променен, той е и динамично развиващ се. Затова днес повече от всякога трябва бързо да реорганизираме процесите на обучение и да развиваме образователната си система. Изграждането на професионална общност от лидери, новатори и ментори е най-прекият път. Затова ще забележите точно тези свързващи думи в годишните инициативи на фондацията ‒ лидерство, менторство, умения, иновации, технологии, участие в инициативите на Европейската асоциация на училищни директори. Само когато работим в екип и чрез сътрудничество, когато изграждаме професионални общности можем да постигнем напредък. Днес отбелязваме също три години интензивна работа по инициираният от нас проект „Иновативни училища“. Като резултат успешно апробирахме разработената от фондацията концепция за развитие на училищата, така че учениците да са спокойни, мотивирани и щастливи, да ходят на училище с желание и да успяват. Изводите, които правим са, че процесът на промяна може да бъде най-ефективно управляван от създадено ядро в самото училище – директор, зам.-директор и учители, които са носители на иновативна и приобщаваща визия. От 2019 г. Проектът „Иновативни училища“ ще стане национален с възможност за включване на училища от цялата страна, амбицията ни е да разширяваме мрежата за обмен на добри практики и да подпомагаме националните политики за равен достъп до качествено образование.“ ‒ сподели при откриването учредителят на „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ